Stopp i avlopp


Stopp i avloppet?

Högtrycksspolning av stopp i avlopp med hetvatten.

Avloppsrensning med högtrycksspolning från spolbil.

Högtrycksspolning används för att spola rent avloppet


Stopp i utgående avlopp

Stopp i avlopp kök

Stopp i avlopp wc

Stopp i avlopp golvbrunn

Stopp i avlopp tvättställ

Stopp i avlopp dagvatten

Stopp i stuprör


"Spolbil är den enda effektiva metoden för att lösa stopp i avloppet"Spolbilen är utrustad med hetvattenpanna som värmer upp spolvattnet upp till 90° Celsius


I avlopp från köket samlas det fettavlagringar från

disk & matlagning rören högtrycksspolas rent med hetvatten för att lösa upp fettet.

 

Rotavdrag 30% på högtrycksspolning

För dig som äger fastighet med fastighetsbeteckning.


Tillkommer på priset drivmedel diesel till och från arbetsplatsen samt eventuell trängselskatt & material.


Vi sköter hanteringen med skatteverket utan kostnad.


Inget rotavdrag om du bor i en bostadsrättsförening eller på rörinspektion och material.


Ger arbetet rätt till rotavdrag? | Skatteverket


Rot och rut – mina avdrag | Skatteverket


Vad är min fastighetsbeteckning?

Min sida | Lantmäteriet (lantmateriet.se)SPOLBIL JOUR 

Förnärvarande har vi ingen aktiv JOUR.


Ring och hör med mig om du har ett akut stopp i avloppet och behöver hjälp under jourtid.