Stopp i avloppet?                    

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avloppsrensning utförs av spolbilar med högtrycksspolning.

Högtrycksspolning används för att spola bort stopp i avloppet som

orsakat avloppsstopp eller andra problem med avloppet.

 

"Spolbil är den enda effektiva metoden som finns inom avloppsrensning ex som stopp i avloppet"

 

Från spolbilens högtryckspump trycks spolvattnet genom slangen till andra

änden där man har ett munstycke monterat längst fram som kallas dysa.

 

Vattnet trycks sedan ut genom små riktade hål i dysan som gör att slangen

driver sig själv inåt av trycket och samtidigt spolar rent i avloppsröret.

 

I alla köksavlopp samlas det med tiden fettavlagringar från disk & mat

och behöver högtrycksspolas rent med hetvatten för ett bra resultat.

 

"Spolbilen är utrustad med hetvattenpanna som

värmer spolvattnet upp till 90 grader Celsius"

 

                              

                           

            08-99 01 15

             

        

A. Spolbil AB © 2015 • Vi högtrycksspolar stopp i avlopp med spolbil •