Sanering & högtrycksspolning                      

          

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Vi utför sanering av utrymmen där man kan använda högtrycksspolning

Saneringar av avlopp och vatten samt avloppsvatten i källaren i fastigheter.

 

Vet du att?

"66 % av alla vattenskador sker i ledningssystem för avlopp"

 

Övriga skador beror på utrustningen som t.ex. tvätt och diskmaskin samt tätskikt i väggar och golv, framförallt i badrum

Källa: Vattenskadeundersökningen 2010

 

"Spolbilen är utrustad med vattendammsugare & dränkbarpump

för bortpumpning av större mängder avlopp & vatten"

 

Vi har varit med och utfört specialsaneringar ex på raffinaderit i

Nynäshamn, kustbevakningens oljeupptagningsbåtar, industrier,

spårområden samt andra säkerhetsklassade specialobjekt.

 

 

                                        

            08-99 01 15

 

 

 

A.Spolbil AB © 2014 • Saneringar av avlopp och vatten samt avloppsvatten i källaren •