Rörinspektion                    

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörinspektion se statusen på avloppet från insidan

Rörinspektion med en kamera är enda sättet att ta reda på varför man exempel får upprepade stopp i avloppet och andra problem med avloppet.

 

Allt annat är bara gissningar med en rörinspektion så ser du orsaken till varför du fått upprepade stopp i avloppet

 

Det är lätt att glömma bort avlopp som ingjutna i golv & väggar samt i mark

"Så länge avloppet fungerar så tänker man inte på det"

 

Rörinspektion med kamera är även ett utmärkt sätt för att kontrollera hur konditionen ser ut på sitt befintliga avlopp före en renovering.

 

Vi använder färgkamera utrustad med ett huvud med gyrolins.

Gyrolinsen gör att botten är alltid visas rättvänd på skärmen.

 

Rörinspektionen spelas samtidigt in på våran portabla hårddisk utrustad med tangentbord så att man kan  skriva fel eller brister med text i rörinspektionen.

 

Rörinspektionen överförs direkt till din dator eller bifogas till din e-post.

Rörinspektions filerna spelar du sedan upp i din dators mediaspelare.

 

 

 

                                           

             08-99 01 15

             

 

        

A. Spolbil AB © 2015 • Spolbil utrustad med rörinspektionskamera •