JOUR                  

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har JOUR beredskap dygnet runt.

När är det JOUR?

Vardagar efter Kl 16.00 fram till Kl 07.00 på morgonen samt dygnet runt

Lördagar och Söndagar samt röda helgdagar och aftnar midsommar jul nyår.

 

"Varför blir det oftast stopp i avloppet på kvällen eller på helgen?"

                   

Man är som mest hemma dessa tider på dygnet och använder avloppen

Om du får stopp i avloppet under jourtid och behöver hjälp med att åtgärda

detta finns vår jour tillgänglig med ett telefonsamtal.

 

Beskriv ditt problem du har och med vilket avlopp för oss och lämna dina

adressuppgifter med postnummer samt hur du vill betala för arbetet.

     

I normala fall är jouren på plats inom en timme efter beställning av arbetet

Vid längre avstånd och vid hög arbetsbelastning kan det dröja lite längre.

 

Som fastighetsägare kontrollera gärna innan jouren kommer till er vart 

ev. rensluckor i fastigheten och spolbrunnar på tomtmark finnes belägna.

 

Du som äger din bostad kan använda rotavdraget på jouren & spara många hundralappar och göra något trevligare med dom.

 

           

             JOUR DYGNET RUNT

            08-99 01 15 

 

A.Spolbil AB © Bandhagen 2015 • Telefon 08-99 01 15 JOUR DYGNET RUNT •