Rotskärning                      

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fräsningar av rotinträngningar och rostbeläggningar

Vid rotinträngning i avloppet finnes det möjlighet att skära bort rötterna 

med våra högtrycksdrivna fräsar och slippa upprepade stopp i avloppet.

 

Innan en fräsning av avloppet utförs en så kallad rörinspektion med en

kamera för att bedöma om det är möjligt att fräsa bort problemet i röret.

 

Efter avloppsröret fräst ur rörinspekteras avloppet åter igen med

kamera för att kunde se resultatet före samt efter fräsningen.

Inspelat material dokumenteras och förs över till din dator eller e-post.

 

"Rötter växer med tiden alltid tillbaka in avloppet och röret

bör därför bytas ut till ett nytt  eller renoveras med relining"

 

Vi kan fräsa äldre avlopp i gjutjärn från rost och hårda beläggningar

till en normalare och mer ursprungslik kondition inuti röret.

 

Före en relining av avloppet är det ett måste att fräsa ur avloppsröret

för att få "relining strumpan "att fästa korrekt och enhetligt inuti röret.

Före                                                 Efter

                                             

                                Kontakta oss för mer info

              08-99 01 15 

            

 

A.Spolbil AB © 2015 • Vi rotskär rötter i avloppsledningar •